0910 793 399
 • Slide-3
 • Slide-7
 • Slide-6
 • Slide-5
 • Slide-4
 • Slide-2
 • Slide-1
 • Slide-9
 • Slide-8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Katalóg produktov 2018

Zemiaky a cibuľa vysokej kvality

Kupujte domácu produkciu od pestovateľov zo Slovenska!


Zeleninárska s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa organizovaním pestovania, skladovania, balenia a distribúcie zeleniny, zemiakov a ovocia.

Svoje aktivity sústreďuje v oblasti horného Žitného ostrova a juhu Trnavskej tabule, pričom stredisko jej aktivít je obec Kráľová pri Senci.

Spoločnosť vychádza z tradície pestovania zemiakov a zeleniny v tejto obci a okolí.

Združuje pestovateľov s celkovou výmerou presahujúcou 11.000 ha.

80% tejto plochy je možné zavlažovať.

Hlavnými zákazníkmi sú obchodné reťazce v našom regióne a to na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike.

Poslaním Zeleninárska s.r.o. je svojou činnosťou prispieť k sebestačnosti regiónu v produkcii zemiakov a zeleniny, rozvíjať obchodné vzťahy v regióne a prispieť tak k integrácii a spolupráci.logo-footer

Zeleninárska s.r.o.

Kráľová pri Senci 455
90 050
Slovenská republika

IČO: 35910445
IČ DPH: SK2021909736

Kontakt:

Telefón:
421 910 793 399

Email:
matajs@zeleninarska.sk