0910 793 399

Pestovanie

Zeleninárska s.r.o. by nebola bez svojich pestovateľov. Veď podnetom na jej vznik v roku 2004 bola práve snaha pestovateľov nájsť spoločnú cestu v predaji svojich výrobkov.

Jadrom pestovateľskej činnosti je spoločnosť AGROMAČAJ a.s.. Ako rodinná firma sa v novodobej histórii venuje pestovaniu zemiakov od roku 1991, ale v skutočnosti Mačajovci pestovali na svojom gazdovstve zemiaky už v medzivojnovom období. Začiatkom 20 storočia sa v okolí obce Kráľová pri Senci prevádzkovalo veľa liehovarov, ktorých hlavným zdrojom škrobu bol zemiak.

Dnes Spoločnosť AGROMAČAJ a.s. priamo, alebo cez svoje dcérske podniky hospodári na 4600 ha ornej pôdy. Zameriava sa hlavne na pestovanie intenzívnych plodín ako zemiaky, cibuľa, kapusta, cesnak, petržlen. Veľmi významné sú aj plodiny osivová kukurica, cukrová repa a pšenica.

Výmery vybraných plodín v roku 2018:

Zemiaky 795 ha
Сibuľa 435 ha
Kapusta 65 ha
Cesnak 30 ha
Petržlen 50 ha
Mrkva 25 ha

Horný žitný ostrov a južná časť Trnavskej tabule kde AGROMAČAJ a.s. pôsobí disponujú kvalitnou pôdou, ale táto lokalita sa nachádza v prirodzenom dažďovom tieni Malých Karpát. V tejto lokalite sú preto vybudované závlahové systémy, ktoré sa tu začali stavať už v 60tych rokoch minulého storočia. AGROMAČAJ a.s. priamo, alebo cez závlahárske družstvá prevádzkuje túto závlahovú infraštruktúru na ploche 7000 ha. Vďaka tomu poskytuje závlahovú vodu aj svojim susedom, a tak vytvára podmienky na kooperáciu aj pri pestovaní zeleniny.

Okrem kvalitnej pôdy, dostatku závlahovej vody je skladovanie zemiakov a zeleniny tretím pilierom úspech našich pestovateľov. AGROMAČAJ a.s. priamo, alebo cez svoje dcérske podniky disponuje skladovacou kapacitou 32.500 ton, pričom 20.000 ton z toho sú sklady s možnosťou mechanického chladenia. V týchto skladoch je produkcia skladovaná čiastočne až do novej úrody v júny nasledujúceho roku.

Spoločnosť AGROMAČAJ a.s. prevádzkuje skladové priestory v lokalitách:

1. Kostolná pri Dunaji – areál bývalého poľnohospodárskeho družstva
2. Lúčny Dvor – Nový dvor v katastri obce Pusté Uľany, časť Lúčny Dvor, slúži aj ako mechanizačné stredisko
3. Pavlice – v areály RD v Pavliciach
logo-footer

Zeleninárska s.r.o.

Kráľová pri Senci 455
90 050
Slovenská republika

IČO: 35910445
IČ DPH: SK2021909736

Kontakt:

Telefón:
421 910 793 399

Email:
matajs@zeleninarska.sk